Król Jordanii Abdullah II rozwiązał parlament i zarządził przedterminowe wybory. Decyzje monarchy z zadowoleniem powitali przedstawiciele partii opozycyjnych. wiadomosci.wp.pl