Międzynarodowa organizacja zajmująca się sprawami praw człowieka na świecie – Amnesty International ostro skrytykowała działania władz saudyjskich w tym względzie.