Libańskie ugrupowania opozycyjne, w tym popierana przez Iran fundamentalistyczna Partia Boga ( Hizb Allah), zgodziły się wejść do proponowanego przez desygnowanego na premiera Saada al-Haririego rządu jedności narodowej. wiadomosci.wp.pl