W Libii uwolniono czterech włoskich dziennikarzy porwanych wczoraj niedaleko miejscowości Zawiyah. To korespondenci „Corriere della Sera”, „La Stampa” i „Avvenire”.