Litewski rząd złożył rezygnację na ręce nowo zaprzysiężonej prezydent Dalii Grybauskaite, która powierzyła mu pełnienie obowiązków do czasu sformowania nowego gabinetu. wiadomosci.wp.pl