Litewski rząd złożył w niedzielę rezygnację na ręce nowo zaprzysiężonej prezydent Dalii Grybauskaite, która powierzyła mu pełnienie obowiązków do czasu sformowania nowego gabinetu.