Litewski Sejm przyjął na nadzwyczajnym posiedzeniu łagodniejszy projekt oświadczenia z okazji 70. rocznicy odzyskania Wilna i ziemi wileńskiej. Komisja redakcyjna wyeliminowała z oświadczenia „polską niesłuszną politykę” wobec Litwy oraz „okupację ziemi wileńskiej”. wiadomosci.wp.pl