Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) przyjęła projekt rezolucji potępiającej Iran za ukrywanie ośrodka nuklearnego – podały źródła dyplomatyczne. MAEA zażądała też wstrzymania prac w ośrodku.