We francuskich kinach można oglądać film dokumentalny „Syndrom Titanica”, którego współtwórcą i narratorem jest najbardziej popularny francuski ekolog Nicolas Hulot. Dokument jest jego osobistym apelem o powstrzymanie zgubnego dla planety konsumpcyjnego stylu życia mieszkańców Zachodu. wiadomosci.wp.pl