Federalny urząd powołany w Stanach Zjednoczonych do monitorowania skutków rządowego pakietu pobudzenia gospodarki ogłosił dane o „stworzonych lub zachowanych” dzięki pakietowi miejscach pracy w okręgach wyborczych, które – jak się okazało – nie istnieją.