Jedność Niemiec, zwłaszcza w sferze gospodarczej, nie została jeszcze całkowicie osiągnięta – oceniła kanclerz Angela Merkel w poniedziałek, dokładnie w 20. rocznicę obalenia muru berlińskiego.