Edukacja, dostęp do wiedzy i nowoczesnych środków komunikacji takich jak internet, a także racjonalne, stymulujące do podejmowania inicjatyw przepisy prawne – to elementy, które zdaniem uczestników odbywającej się w sobotę w Warszawie Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej pozwoliłyby zmniejszyć poziom ubóstwa w Polsce.