„Z twarzą zwróconą na Wschód” – tak dziennik „Moskowskije Nowosti” tytułuje korespondencję z Warszawy, prezentującą priorytety rozpoczynającego się 1 lipca półrocznego przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej.