Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że na przejście graniczne z Ukrainą w Hrebennem dotarł transport z pierwszą – z zadeklarowanej przez polskie władze – partią 400 zestawów do pobierania wymazów. Umożliwiają one badanie próbek pod kątem występowania wirusa A/H1N1.