Ambasadorowie państw NATO wyrazili zaniepokojenie rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi, przeprowadzonymi we wrześniu w pobliżu Polski. Podkreślono, że ćwiczenia te wpłynęły niekorzystnie na stosunki NATO z Moskwą. Ambasadorowie są zdania, że Rosja powinna zaprosić na ćwiczenia obserwatorów. wiadomosci.wp.pl