W piątkowym referendum w Irlandii w sprawie ratyfikacji reformującego Unię Europejską Traktatu z Lizbony najprawdopodobniej zwyciężyli zwolennicy tego Traktatu – wskazują wyniki nieformalnych sondaży przed lokalami wyborczymi (exit polls).