Mieszkańcy wschodniej części Niemiec wciąż tęsknią za „dobrymi czasami” w dawnej komunistycznej NRD, pomimo prób dyskredytacji dawnego systemu – uważa Margot Honecker, wdowa po długoletnim przywódcy NRD Erichu Honeckerze. 20 lat po zburzeniu muru berlińskiego wciąż ma ona nadzieję na renesans socjalizmu. wiadomosci.wp.pl