Zaczęła topnieć pokrywa lodowa Wschodniej Antarktydy, która do tej pory była uznawana za najbardziej stabilny i nie poddający się rosnącym temperaturom lądolód – twierdzą badacze, na podstawie pomiarów wykonanych w ramach misji GRACE, realizowanej przez NASA i niemiecki Aerospace Center Gravity Recovery and Climate Experiment. wiadomosci.wp.pl