Kierowana przez Erikę Steinbach fundacja Centrum przeciwko Wypędzeniom otworzyła w Berlinie swoją drugą wystawę. Ekspozycja zatytułowana „Wezwani” przedstawia historię niemieckiego osadnictwa w Europie Środkowej i Wschodniej.