Prezydent USA Barack Obama zapewnił w sobotę, że władze podejmą wszelkie „odpowiedzialne” kroki w celu zatamowania wycieku ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej, powstałego po wybuchu na platformie wiertniczej Deepwater Horizon 20 kwietnia.