Ok. 250 tys. Żydów zamordowano w latach 1942-1943 w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze (woj. lubelskie), gdzie jako jeden z ukraińskich strażników służył 89-letni obecnie John Demjaniuk. W poniedziałek w Monachium ma się zacząć proces Demjaniuka – wydalonego z USA, a oskarżonego o to, że przyczynił się w Sobiborze do zamordowania ok. 28 tys. Żydów.