Na Ukrainę przybył dziś z 10-dniową wizytą zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl.