Trybunał w Strasburgu zwraca się do polskiego rządu z pytaniem ws. dziewczyny, której odmówiono badania ze względu na zagrożenie, jakie to mogło nieść dla ciąży. Skargę do Strasburga wniosła jej matka. Trybunał pyta, czy zrobiono wszystko, by zagwarantować prawo dziewczyny do życia.