ONZ poinformowała we wtorek, że w jej funduszach na projekty pomocowe na 2009 rok brakuje rekordowej sumy 4,8 miliarda dolarów. Jest to spowodowane wyczerpaniem pomocy zagranicznej, kryzysem gospodarczym oraz dziesięciokrotnym wzrostem potrzeb w Pakistanie.