Talibowie oskarżyli Organizację Narodów Zjednoczonych o gnębienie muzułmanów na świecie i popieranie „najeźdźców” w Afganistanie. wiadomosci.wp.pl