Odbudowany wileński Zamek Dolny, dawny pałac wielkich książąt
litewskich i królów polskich, zwany dziś Pałacem Władców, ma być
prezentem mieszkańców Litwy dla swego kraju, który w tym roku
obchodzi jubileusz tysiąclecie pierwszej pisemnej wzmianki o swym
istnieniu. wiadomosci.wp.pl