– Pamiętamy o Polakach, którzy rozpoczęli walkę o wolność – mówiła w Berlinie amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton w dwudziestą rocznicę upadku muru berlińskiego.