Benedykt XVI powiedział w niedzielę wiernym, że „nie można służyć dwóm panom: Bogu i bogactwu”. Podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wiara nie zwalnia z mozolnej walki o godne życie. wiadomosci.wp.pl