W Android Market pojawiła się nieautoryzowana przez sieć Play aplikacja prezentująca stan konta, która wymaga podania hasła abonenckiego. Biuro prasowe sieci Play prosi o nieudostępnianie wrażliwych danych, gdyż nie wie jakie są intencje twórców tej aplikacji.