Prokuratura Generalna Litwy wszczęła dochodzenie w sprawie pogróżek napisanych po polsku i wysłanych pocztą elektroniczną do przedstawiciela rządu Litwy w okręgu wileńskim Jurgisa Jurkevicziusa – poinformował we wtorek dziennik „Vilniaus diena”. wiadomosci.wp.pl