51% Polaków pozytywnie ocenia wpływ USA na świat – wynika sondażu CBOS i ośrodków badania opinii społecznej z innych państw. Opinie respondentów na świecie co do roli, jaką pełnią Stany Zjednoczone są podzielone. Jako pozytywną określa ją 39% badanych, jako negatywną 41%. wiadomosci.wp.pl