31-letni funkcjonariusz policji w rejonie aglomeracji manchesterskiej, Gurmeal Singh, który jest sikhiem i w czasie służby nie chciał zrezygnować z noszenia charakterystycznego turbanu, wygrał przed sądem sprawę o odszkodowanie z tytułu strat moralnych – donosi BBC.