Polska policja została postawiona obok gestapo i NKWD. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Walentin Naliwajczenko, jeden najbliższych współpracowników prezydenta Wikora Juszczenki, w jednym szeregu wymienia te trzy służby, których celem miało być niszczenie ukraińskiego narodu.