Polska opiera się „koronacji” przewodniczącego Rady Europejskiej – pisze dziennik „Irish Times”, komentując postulat Polski, by kandydaci na stanowiska prezydenta oraz szefa dyplomacji UE zaprezentowali swoje wizje pełnienia tych stanowisk.