Minister Spraw Zagranicznych chce wprowadzić wieloletni plan inwestycji w placówki dyplomatyczne. Radosław Sikorski zapowiedział, że będzie prosił Radę Ministrów o środki na ten cel. wiadomosci.wp.pl