Rząd Republiki Czeskiej i przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich oraz federacji gmin żydowskich porozumieli się w czwartek co do ostatnich szczegółów umowy w sprawie zwrotu dóbr skonfiskowanych przez rządy komunistyczne w Czechosłowacji.