Z inicjatywy Polski w Brukseli nastąpiło w poniedziałek podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia polsko-litewsko-ukraińskiej brygady, która będzie mogła być wykorzystywana w międzynarodowych operacjach pokojowych zarówno z mandatem ONZ, Unii Europejskiej, jak i NATO.