Rozmowa z dr Agnieszką Graff, feministką, amerykanistką, autorką książki "Świat bez kobiet".