Prezydent Mołdawii Vladimir
Voronin powiedział w piątek, że ma dowody na zaangażowanie się
Rumunii w antyrządowe demonstracje w Kiszyniowie przeciwko
zwycięstwu w niedzielnych wyborach parlamentarnych Partii
Komunistów Republiki Mołdawii. wiadomosci.wp.pl