Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Horst Koehler oświadczył dziś, że ustępuje w trybie natychmiastowym ze stanowiska.