„Europejczycy, obrońcie nasze prawa”, „Nie – deptaniu praw człowieka”, „2004 – akcesja do UE, 2009 – dyskryminacja narodowościowa” – z takimi plakatami w językach polskim, litewskim i angielskim protestowali w czwartek w Wilnie przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie.