Obie izby rosyjskiego parlamentu – Duma Państwowa i Rada Federacji – zaprotestowały dzisiaj przeciwko ubiegłotygodniowej rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE zrównującej postawę hitlerowskich Niemiec i Związku Radzieckiego przed wybuchem II wojny światowej.