Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wyraziło „duże zaniepokojenie” wynikami referendum w Szwajcarii, w którym ponad 57 procent głosujących poparło zakaz wznoszenia minaretów. Zgromadzenie obawia się, że ta decyzja „pogłębi podziały” w europejskich społeczeństwach.