Polskie symbole pamięci w obwodzie lwowskim stawiane są bez uzgodnień z miejscowymi samorządami i zawierają elementy, które wykazują „brak szacunku” wobec państwa ukraińskiego – oświadczył we wtorek, na posiedzeniu Lwowskiej Rady Obwodowej jej deputowany Ostap Kozak.