Czy wiemy, jak uchronić ludzkość przed śmiertelnymi zagrożeniami? Brakiem paliw, głodem,
epidemiami, zmianą klimatu? Dwudziestu trzech noblistów i kilkuset młodych naukowców
debatowało o tym w bawarskim Lindau. wiadomosci.wp.pl