Swoją polityką szantażu energetycznego Rosja sama doprowadziła do zawarcia przez kraje Europy Środkowej i Wschodniej umowy o budowie gazociągu Nabucco – uważa „Washington Post”.