Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu skazał Rosję w związku z zaginięciem w Czeczenii trzech osób.