Likwidacja polskich wojsk – to, jak ujawnił rosyjski tygodnik „Argumenty Niedieli”, ćwiczyli Rosjanie i Białorusini podczas zakończonych kilka dni temu manewrów ZAPAD 2009. Były to największe ćwiczenia wojskowe od czasu rozpadu ZSRR.