Przejściowy rząd Hondurasu, ustanowiony po przewrocie wojskowym, nie wykluczył zorganizowania w listopadzie wyborów powszechnych w celu rozwiązania kryzysu w państwie. wiadomosci.wp.pl