Mniejszościowy rząd rumuński upadł, nie uzyskawszy w parlamencie wotum zaufania. wiadomosci.wp.pl